Cara Rose

5.00 out of 5

$2,850,000.00

🌹𝐂𝐀𝐑𝐀 𝐑𝐎𝐒𝐄 🌹
𝑀𝑎̀𝑢 đ𝑜̉ 𝑡ℎ𝑎̆́𝑚 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑙𝑎́ 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̣𝑝 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑪𝒂𝒓𝒂 𝒓𝒐𝒔𝒆 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦́ 𝑝ℎ𝑎́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔.

Mô tả

🌹𝐂𝐀𝐑𝐀 𝐑𝐎𝐒𝐄 🌹
𝑀𝑎̀𝑢 đ𝑜̉ 𝑡ℎ𝑎̆́𝑚 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑙𝑎́ 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̣𝑝 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑪𝒂𝒓𝒂 𝒓𝒐𝒔𝒆 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦́ 𝑝ℎ𝑎́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔.
————————————————
🔖Hoa Lụa Trang Trí Cao Cấp Bông Boutique
Xem thêm sản phẩm #hoa_trang_trí, #hoa_khai_trương, #hoa_tân_gia của Bông tại: http://www.shopbong.vn
🏠 120 Nguyễn Hoàng, P. An Phú, Q.2, TP. Hồ Chí Minh
☎️ 0888 02 8488

Thông tin bổ sung

Color:

brown

Material:

wood

High

1,5 m

Care and Cleaning

spot or wipe clean

1 review for Cara Rose

  1. 5 out of 5

    Aliquam erat volutpat. Curabitur venenatis massa sed lacus tristique, non auctor nisl sodales.

Add a review

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *